Quảng cáo Google Adword và SEO, Giải pháp nào hiệu quả ?